Bel voor meer info: 073-6148836 (NL) | 014-616959 (BE) 

Nieuws: Nu echt de vrijblijvendheid voorbij?

Medicatieherinnering

Welzijnservices medicatieherinnering zorgt ervoor dat men geen enkel medicijnmoment meer hoeft te missen. Het medicatieschema kan men instellen via het scherm of op afstand in laten stellen door een mantelzorger. Men geeft het medicijnmoment aan en welke medicijnen er ingenomen dienen te worden. Tevens is het mogelijk aan te geven of de medicijnen voor, na of tijdens de maaltijd ingenomen moeten worden.

Op het moment van de inname wordt de gebruiker door middel van een pop-up op het scherm herinnerd aan de inname. De gebruiker accepteert met een druk op het scherm de  medicijninname. Het alarm verschijnt tot drie keer in het scherm. Wanneer de gebruiker na drie alarmen de herinnering niet heeft geaccepteerd, wordt de meldkamer ingelicht. De meldkamer gaat contact opnemen met een van de contactpersonen om aan te geven dat de medicijnen niet zijn ingenomen.