Bel voor meer info: 073-6148836 (NL) | 014-616959 (BE) 

Nieuws: Nu echt de vrijblijvendheid voorbij?

Nieuwsarchief

24-05-2016    Bezoek het Slimmer Leven Huis tijdens Dutch Technology Week

In de Dutch Technology Week staat van 25 t/m 28 mei het Slimmer Leven Huis op het 18 Septemberplein in Eindhoven. Het Slimmer Leven Huis is een plek waar je kunt ervaren met welke slimme oplossingen we de uitdagingen van onze zorgmaatschappij aangaan. Woensdag 25 mei om 12.00 uur vindt de bijzondere opening van het Slimmer Leven Huis plaats. Het Slimmer Leven Huis is een initiatief van de coöperatie Slimmer Leven 2020 en wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende partners en leden.

Of je nu patiënt, mantelzorger, zorgverlener, ondernemer, student of beleidsmaker bent: samen bouwen we aan de zorg van morgen. In het Slimmer Leven Huis kun je verschillende slimme zorgoplossingen bekijken en je mening delen over de uitdagingen waar we als maatschappij tegenaan lopen in de zorg. Ook kun je er een gratis health-check doen.

Spectaculaire opening!

De opening vindt plaats op 25 mei om 12.00 uur bij het Slimmer Leven Huis op het 18 Septemberplein. De NAO-robots van Fontys Hogescholen zijn al druk bezig met het oefenen van hun danspasjes voor de robot-flashmob waarmee zij de opening inluiden! Aangezien het Slimmer Leven Huis een gelegenheid is om burgers te betrekken bij de zorg van morgen, wordt de woning geopend door een groep mantelzorgers uit de regio. Zo bouwen we via het Slimmer Leven Huis samen aan de zorg van morgen. De opening van het Slimmer Leven Huis is voor iedereen gratis toegankelijk.

Slimmer Wonen, Slimmer Zorgen, Slimmer Samen

Het Slimmer Leven Huis bestaat uit een Care@Home van De Meeuw; een mobiele mantelzorgwoning met slimme oplossingen die het mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen. Aan de Care@Home zit een ruime tent; het tweede deel van het Slimmer Leven Huis. In dit deel zijn andere toepassingen te vinden die langer zelfstandig thuis wonen mogelijk maken. Alle demonstraties vallen onder de drie thema’s die centraal staan in het huis: Slimmer Wonen, Slimmer Zorgen en Slimmer Samen.

Meedenken en Meedoen

Dat we samen verantwoordelijk zijn voor de zorg van morgen is een belangrijk thema in het Slimmer Leven Huis. Iedereen heeft te maken met zorg, gezondheid en welzijn. Vandaar dat Coöperatie Slimmer Leven 2020 naast bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstellingen ook burgers wil betrekken bij het vinden van slimme oplossingen en technieken in de zorg. Via Brainport Healthy Living Lab kan iedereen zich laten registreren in een regionaal panel, dat meedenkt en doet over nieuwe toepassingen in de zorg! Kom voor meer informatie of registratie langs in het Slimmer Leven Huis.

Het Slimmer Leven Huis wordt mede mogelijk gemaakt door: de Dutch Technology Week, Brainport Development, De Meeuw, Welzijnservices, Centrale24, Mextal, Philips, Van Egdom Security, HELICOPTER, Het Huis van Morgen (initiatief van CIC), Summa Zorg, ZuidZorg, ConnectZorg, Vitalis, Zorgbelang Brabant, Eindhoven 365, Gociety, Fortados en het Van Abbemuseum.

Bron: SlimmerLeven2020


11-01-2016    
Winnaars Veiligheidsatelier Brabant 2015: Welzijnservices, Altijd Thuis, NIGW en VX Company

Het Dutch Institute for Technology, Safety & Security organiseerde het Veiligheidsatelier Brabant 2015 met drie veiligheidsvraagstukken die zijn opgesteld door de drie Veiligheidsregio's in Noord-Brabant.

Op 21 december 2015 werd de winnaar van het Veiligheidsatelier Brabant 2015 bekend gemaakt door de heer Erik van Merrienboer, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. De bekendmaking vond plaats in het provinciehuis Noord-Brabant. Het innovatieve voorstel ‘’Veiligheid op maat’’ is unaniem verkozen tot winnende voorstel. Winnaar is het consortium van vier bedrijven, namelijk: Welzijnservices, Altijd Thuis, NIGW en VX Company. Lees hier het juryrapport.

‘’Veiligheid op maat’’

In het kort verzorgt ‘’Veiligheid op Maat’’ bij minder zelfredzame zelfstandig wonende personen in het geval van brand direct de brandmelding naar de hulpdiensten. Dit in combinatie met de informatie dat het om een minder zelfredzaam persoon gaat. Eveneens gaat deze brandmelding direct naar de mantelzorgers in de directe nabijheid van de minder zelfredzame persoon. In de toekomst wordt het systeem verder uitgebreid naar het versturen van meldingen bij het niet langer signaleren van beweging in een woning en of het ‘s nachts opengaan van de voordeur.

Het innovatieve voorstel "Veiligheid op maat" heeft opdracht gekregen om in een fieldlab in de gemeente Etten-Leur het concept uit te werken en te testen op doelmatigheid. De drie veiligheidsregio's zorgen voor de financiering van dit project.

Bekijk de fotocompilatie van de uitreiking Veiligheidsatelier Brabant 2015.

Bron: http://www.veiligheidsatelier.nl/va2015.html

 

11-02-2015    Samenwerkingspartner Welzijnservices door Google naar Silicon Valley

Welzijnservices is er trots op dat haar samenwerkingspartner Cubigo is genomineerd door Google als één van de meest beloftevolle technologische start-ups ter wereld!

Cubigo ontwikkelt een sociaal platform voor het langer thuis wonen. Op dit platform zijn diverse cubes beschikbaar waaronder ook 2 cubes van Welzijnservices. Deze cubes van Welzijnservices zijn beeldalarmering en medicatieherinnering. Dit platform is overal beschikbaar via iedere tablet, smartphone, pc of laptop.

Het volledige artikel is hier beschikbaar.

Hoe werkt het? Bekijk het filmpje.

Kijk hier voor meer informatie over beeldalarmering en medicatieherinnering van Welzijnservices. 

 

24-07-2014    Uw risico op dementie verkleinen

Veel onderzoekers geloven dat een groot gedeelte van het aantal gevallen van dementie is te voorkomen. Het gaat dan om 5 tot 10% van de gevallen. Met meer dan 260.000 mensen met demetie, gaat het al snel om tienduizenden gevallen. In dit artikel vindt u de belangrijkste risicofactoren voor dementie en daarbij praktische tips om uw risico te verminderen.  

Leeftijd; Bent u ouder dan 45 jaar? Dan is het extra belangrijk om goed op uw gezondheid te letten. Op onderstaande risico's moet u extra letten;

  • Weinig bewegen;  Beweegt u wel voldoende?  De norm is 5 x 30 minuten per week bewegen. Uw ademhaling moet door het bewegen wel iets omhoog gaan, maar u moet niet buiten adem raken. Wandelen, fietsen, maar ook het huishouden doen zijn goede manieren van bewegen. 
  • Overgewicht;  Overgewicht verhoogt het risico op dementie. 
  • (Risico op) diabetes, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk; Deze aandoeningen zijn risicofactoren voor dementie.
  • Hoog cholesterol; 65% van de Nederlanders boven de 30 jaar heeft een verhoogd cholesterol.
  • Roken; Stoppen met roken is vaak niet gemakkelijk. Een goede voorbereiding is daarom erg belangrijk. Een stopdatum kiezen, weten wat u gaat doen bij moeilijke situaties en een plan bedenken om de ontwenningsverschijnselen op te vangen kunnen daarbij helpen. Daarnaast is het belangrijk om hulp in te roepen. Stoppen onder begeleiding van een huisarts maakt een stoppoging kansrijker. 
  • Depressie; Een depressie zorgt er voor dat dementie in een eerder stadium is aan te tonen. Zo is een symptoom van een depressie dat je geheugen slechter functioneert. Als u lange tijd last heeft van een zwaarmoedige stemming heeft u mogelijk een depressie. 
  • Weinig prikkels voor de hersenen;  De hersenen actief houden is erg belangrijk. We kunnen de hersenen prikkelen, door opleidingen, cursussen, (vrijwilligers)werk, hobby's of sociale activiteiten. Mensen die dit veel doen zijn beter in staat om de symptomen van dementie 'op te vangen'. Hierbij moet gezegd worden dat een heel eenzijdige activering van de hersenen door bijvoorbeeld kruiswoordpuzzels of geheugenspelletjes geen aantoonbaar effect heeft. 

Ook voor mensen jonger dat 45 is het belangrijk op hun gezondheid te letten. Vooral de onderstaande zaken zijn zowel voor jongeren als ouderen erg belangrijk.

  • Hersentrauma; contactsporten zoals boksen, of ernstig hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeluk, vergroten de kans op dementie en de ziekte van Parkinson. Zeker voor jongeren is het belangrijk om bijvoorbeeld een fietshelm te dragen om het effect van een mogelijk ongeval te verkleinen.
  • Alcoholmisbruik; Wanneer het alcoholgebruik hoger is dan 2 glazen op een dag, wordt alcoholgebruik een risicofactor voor dementie. Zeker wanneer er meerdere keren per maand veel wordt gedronken. Probeer wanneer u teveel drinkt te minderen. 
Klik hier voor het volledige artikel. 

21-07-2014    Helft senioren bang voor een overval

Welzijnservices biedt de oplossing; Een mobiel alarmeringsapparaat van Welzijnservices voor uw veiligheid bij een overval. 

Hoewel de kans op een overval in Nederland klein is, is meer dan de helft van de senioren juist daar bang voor. Dit blijkt uit een veiligheidsonderzoek onder ruim 700 senioren, uitgevoerd in opdracht van seniorenorganisatie Unie KBO.

Na de vrees om overvallen te worden, volgt de vrees voor inbraak (27 procent), babbeltrucs (eveneens 27 procent) en huisbrand (28 procent).

Ook maken vier van de tien surfende senioren zich zorgen over de veiligheid op het internet. Zo is 59% er bang voor dat het door hen afgegeven e-mailadres wordt misbruikt voor commerciële doeleinden en volgens 22% is dat ook wel eens gebeurd. De senioren hebben gemiddeld zes verschillende wachtwoorden en 60% heeft er wel eens moeite mee ze allemaal te onthouden. Zeven van de tien senioren hebben een handigheid hiervoor, zoals opschrijven of ze gebruiken hetzelfde wachtwoord voor meerdere sites.

Veiligheid is net zo belangrijk als eten en slapen, zegt Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO. Daarom adviseert de Unie KBO over inbraakpreventie, het voorkomen van de babbeltruc, over digitale veiligheid en valpreventie.De Unie KBO verstuurt een brochure met tips over veiligheid naar ruim 200.000 ouderen en lanceert een filmpje over dit thema. De seniorenorganisatie werkt samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie om (het gevoel van) veiligheid onder senioren te vergroten.

Bron: Beveiligingsnieuws.nl


15-07-2014     Werkdruk door agressie blijft een probleem in zorgsector

Werkdruk door agressie blijft een probleem in zorgsector

Een mobiel alarmeringsapparaat van Welzijnservices voor de veiligheid van uw personeel.

De Inspectie voor sociale zaken en werkgelegenheid constateert dat de aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting in de zorg nodig blijft. Weliswaar ziet de Inspectie SZW dat de aanpak van de werkdruk is verbeterd, maar het percentage instellingen met onvoldoende maatregelen tegen agressie is helaas toegenomen. In de sector zorg en welzijn veroorzaakt psa 50 procent van het arbeidsgerelateerde verzuim.

Onder psychosociale arbeidsbelasting (psa) wordt verstaan werkdruk, onregelmatige werktijden, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie die leiden tot stress in het werk. Werkgevers zijn verplicht om werknemers hiervoor te beschermen. In de periode april 2013 tot februari 2014 heeft de Inspectie SZW bij 1264 locaties van 306 zorginstellingen geïnspecteerd. Het betrof instellingen in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleging, verzorging en thuiszorg.

Maatregelen

De Inspectie ziet dat de aanpak van de werkdruk binnen de zorg is verbeterd. Had 20 procent van de bezochte instellingen in 2012 voldoende maatregelen getroffen om werkdruk te voorkomen, bij de laatste inspectie is dit aantal ruim de helft van de instellingen. De jeugdzorg laat de grootste vooruitgang zien van 14 procent naar 60 procent. Wel ziet de Inspectie dat bij instellingen die niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie het beeld slechter is.

Agressie

Werden in 2012 bij 40 procent van de instellingen overtredingen geconstateerd op het terrein van agressie, nu is dit gestegen tot 60 procent. De Inspectie ziet hiervoor verschillende oorzaken. Zo vindt er een verschuiving plaats van de intramurale zorg naar extramurale zorg, en neemt de zorgzwaarte voor de werknemer toe. De werknemer kan daardoor vaker te maken krijgen met agressie. De risico-inventarisatie, procedures en maatregelen zijn daar veelal nog niet op aangepast. Daarnaast ziet de Inspectie dat voor een deel van de zorgtaken lager gekwalificeerd of tijdelijk personeel wordt ingezet, met over het algemeen minder ervaring in het omgaan met bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met psychische problemen of het gebruik van hulpmiddelen.

Klik hier voor het volledige artikel. 


10-07-2014    Nu echt de vrijblijvendheid voorbij?

Het ministerie van VWS gaat concrete doelen stellen om de inzet van eHealth in de aankomende vijf jaar extra te stimuleren. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn schreven gisteren een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze een aantal harde doelstellingen en ambities formuleren en partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Binnen vijf jaar heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens, kunnen chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelfstandig thuis metingen uitvoeren, en kan iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt – desgewenst – 24 uur per dag beeldschermzorg ontvangen.

“Ik ben het zat”, zei minister Schippers in een kamerdebat eind 2013, toen de Tweede Kamer discussieerde over de zorgbegroting. “We zijn nu drie jaar verder, en kijk nu eens hoe traag het gaat. En ik heb eigenlijk gezegd: ''2014 moet het jaar worden waarin er schot in komt.” Een half jaar later – en ruim twee jaar na de publicatie van de eerste kamerbrief over eHealth – lijkt het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nu in te zien dat procesinnovatie en opschaling pas op gang komt bij meer prikkels en regie vanuit de overheid.

eHealth voor iedereen - drie doelen

Een deel van die vertragende factoren kunnen door een actiever overheidsbeleid worden verminderd. Maar de bewindslieden maken ook duidelijk: de verantwoordelijkheid voor het implementeren en opschalen van nieuwe mogelijkheden ligt bij zorgaanbieders en financiers. Zorgverzekeraars en gemeenten spelen een cruciale rol om ‘innovaties die een verbetering zijn op het terrein van gezondheidszorg en ondersteuning te versnellen door middel van zorginkoop’. Patiënten moeten meer eHealth kunnen benutten wanneer ze dat wensen. Maar wachten op toenemende vraag van patiënten is niet de enige oplossing: Schippers stelt een aantal concrete doelstellingen waaraan zorgaanbieders in haar ogen aan moeten voldoen in de aankomende jaren.

Doel één: mensen direct toegang geven tot bepaalde medische gegevens van zichzelf. Binnen vijf jaar heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen.

Doel twee: meer zelfmetingen en telemonitoring voor chronisch zieken. Binnen vijf jaar kan 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen – wie dit wil en hiertoe in staat is – zelfstandig metingen uitvoeren, idealiter in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener.

Doel drie: beeldschermzorg en domotica worden voor iedereen beschikbaar. Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Patiënten kunnen, ook door inzet van domotica, langer veilig thuis blijven wonen.

Klik hier voor het volledige artikel.


07-07-2014    Van Rijn: 'Geen sprake van uitstellen nieuwe zorgwet'

Raad van State, Sociaal Cultureel Planbureau, FNV, ja zelfs de organisatie van rijke industrielanden Oeso: allemaal adviseren ze de regering om de overheveling per 1 januari 2015 van onder meer langdurige ouderenzorg, van de AWBZ naar de gemeenten, uit te stellen. Maar staatssecretaris Martin van Rijn van volksgezondheid wil van geen uitstel weten.

Van Rijn heeft de gemeenten aan zijn kant. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer met een meerderheid (van minimaal VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP) ingestemd met de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Klik hier voor het volledige artikel.


03-07-2014     85% meer dementerenden in Amsterdam tot 2040

Procentuele ontwikkelingen aantal mensen met dementie 
De verwachting is dat in 2040 is het aantal mensen met dementie gestegen met 110 procent t.o.v. 2013. 

Regionale verschillen 
De groei is overigens minder groot in de vier grote steden. In Rotterdam is de stijging tot 2040 bijvoorbeeld 52%. Alzheimer Nederland denkt dat grootste stijgingen in Zeewolde, Almere en het Brabantse Haaren (respectievelijk 334, 295 en 238 %) te zien zullen zijn. 

Aantal mensen met demenstie in de vier grote gemeente 
Je ziet de prognose van het aantal mensen dementie van 2013 tot en met 2040.

 Klik hier voor het volledige artikel. 


27-06-2014     Intramurale ouderenzorg blijft onder niveau jaren 80 

De totale intramurale capaciteit in de ouderenzorg blijft in de toekomst naar verwachting onder het niveau van de jaren ’80, ook al verdubbelt het aantal 80-plussers de komende 30 jaar. Dat is mede te danken aan de extramuralisering van zzp 1 t/m 3.   

De ontwikkeling van de intramurale capaciteit in de ouderenzorg vertoont een opmerkelijk beeld. Ondanks een verdubbeling van het aantal 80-plussers in de afgelopen 30 jaar is deze met ongeveer 20 procent gedaald. De daling is geheel te danken aan de afbouw van het aantal verzorgingshuisplaatsen van 150.000 in 1980 tot 84.000 in 2010. In dezelfde periode steeg het aantal verpleeghuisplaatsen van 46.000 naar 74.000, zo blijkt uit cijfers van VWS.  

In de periode tot 2020 neemt de capaciteit aan verzorgingshuisplaatsen als gevolg van de extramuralisering van zzp 1 t/m 3 nog eens met 46.000 plaatsen af, zo valt te verwachten op basis van cijfers van de NZa. Daar staat tegenover dat het aantal bewoners met indicaties zzp 4 en hoger blijft toenemen. In de periode 2010 tot 2040 verdubbelt het aantal 80-plussers net als in de periode 1980-2010. De piek van het aantal 80-plussers ligt volgens cijfers van CBS in 2050. Bij de aanname dat de resterende intramurale capaciteit de komende decennia dezelfde groei kent als de groei van de verpleeghuiscapaciteit in de periode 1980 – 2010, blijft de totale intramurale capaciteit op haar hoogtepunt onder het niveau van de jaren ’80 van de vorige eeuw. 

De prognose van de intramurale capaciteit gaat ervan uit dat de ruimte die nu wordt bezet door bewoners met een zzp 1, 2 of 3, op termijn (rond 2020), daadwerkelijk beschikbaar komt voor bewoners met een hogere zorgzwaarte. Met andere woorden, ouderen die voorheen in aanmerking kwamen voor zzp 1, 2 of 3 moeten, zoals het kabinet beoogt, zelfstandig blijven wonen of kiezen voor andere vormen van beschut wonen.

Klik hier voor het volledige artikel.


24-06-2014    Slaaptekort vergoot risico op Alzheimer

Onderzoekers van het Radboudumc hebben ontdekt dat een chronisch slaaptekort mogelijk de kans op Alzheimer verhoogt. De resultaten van hun onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Neurology.

Een normale nacht slapen vermindert de hoeveelheid amyloïd-bèta eiwit in hersenvocht. Een nachtje wakker blijven, verstoort deze daling en zorgt er voor dat de hoeveelheid eiwit nagenoeg constant blijft. Amyloïd-bèta speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Alzheimer. Chronisch slaaptekort verhoogt dus mogelijk de kans op die ziekte, concluderen de wetenschappers.

Slaaponthouding

Meerdere studies hebben aangetoond dat er bij muizen een verband is tussen slaapgebrek en de ziekte van Alzheimer. Door slaapgebrek neemt de hoeveelheid van het schadelijke eiwit amyloïd-bèta in de hersenen van de dieren toe. De stapeling van dit eiwit in de hersenen wordt gezien als een belangrijke oorzaak van Alzheimer bij de mens. De onderzoekers van onder andere het Radboud Alzheimer Centrum bekeken het effect van slaaponthouding bij mannen tussen de 40 en 60 jaar.
 
In totaal namen 26 gezonde mannen deel aan de studie. Allemaal bleven ze een nacht in het ziekenhuis. De helft van de groep mocht slapen, de andere helft moest 24 uur wakker blijven. Tijdens de nacht werd hun hersenactiviteit gemeten en werd een aantal keer hersenvocht afgenomen. Bij de mannen die gewoon mochten slapen, daalde de hoeveelheid amyloïd-bèta. Bij de mannen die wakker moesten blijven, bleef de eiwithoeveelheid nagenoeg constant.

Klik hier voor het volledige artikel. 


20-06-2014    Slimme sensor netwerk technologie 

Het zorgen van morgen. Voor de intra- en extramurale zorg. Naar wens uit te breiden met camera’s.

Mensen worden ouder en senioren blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben veel gevolgen op voor de zorg die we senioren bieden. Want hoe verleent men meer kwalitatieve zorg met lagere budgetten? En hoe waarborgt men tegelijkertijd de veiligheid van ouderen? Het antwoord op deze vragen is: slimme sensortechnologie.

De volledig privacy vriendelijke sensoren (infrarood of radar) worden geïntegreerd in een draadloze infrastructuur, om bijvoorbeeld vallen of dwalen vroegtijdig te signaleren en betere en efficiënte zorg te kunnen leveren. De technologie is ontwikkeld door Dutch Domotics in samenwerking met TNO.

Gebruikers worden 24 uur per dag, 7 dagen per week automatisch beschermd. Elke kamer is voorzien van een of meerdere kleine, onopvallende, draadloze sensoren. Gebeurt er iets afwijkends, dan wordt er automatisch alarm geslagen. Men hoeft hiervoor niets op het lichaam te dragen of in te drukken want de systemen zijn volledig contactloos.

Door intelligente software genereert het systeem zeer weinig onterechte alarmen. Hierdoor kunnen zorgverleners vertrouwen op de sensoren en zich volledig richten op de alarmen. Veel onterechte alarmen worden veroorzaakt door enkele sensoren die niet in een intelligent systeem werken. Bijvoorbeeld een sensor bij de deur, die geen rekening houdt met in- en uit lopend personeel.

Klik hier voor het volledige artikel. 

 

17-06-2014     Zorgelooshuis; Met welke moderne technologiën kan ik langer thuis wonen?

 Lees het volledige artikel van Welzijnservices over langer thuis wonen, op de website van Zorgelooshuis. Langer zelfstandig thuis wonen is een hot item, overal in de media lees je erover. Echter bij de doelgroep is er nog veel onbekendheid over de moderne mogelijkheden om langer thuis te wonen. Denk hierbij aan de vele mogelijkheden van zorg op afstand. 


11-06-2014     Zorgverzekeraars gaan e-health opdringen

Zorginkopers verlangen steeds vaker dat e-health een betekenisvolle functie heeft in het zorgproces. Doen zorgaanbieders daar niet aan mee, dan krijgen zij geen contract meer. Dat zegt Hans Hopmans, senior manager strategie en inkoopontwikkeling bij Achmea Zorg & Gezondheid, in Zorgvisie ict magazine van mei 2014. Hopmans zegt in het magazine dat niet alle zorgverleners bereid zijn om hun hele zorgproces te veranderen omdat er nieuwe technologie beschikbaar is. Om die reden gaan zorgverzekeraars de komende jaren zorgverleners verleiden  over te stappen. Daarnaast wordt het inkoopbeleid 'opduwend'.

Klik hier voor het volledige artikel. 


06-06-2014     Verpleeghuis ondersteunt zorgverlening met slimme camera's

Q24 cameraHet nieuwe verpleeghuis Willibrord in Middelburg gebruikt ruim 70 Mobotix camera's om het personeel te ondersteunen alleen zorg te verlenen wanneer dat nodig is. Dat geeft de bewoners meer rust en ontlast het personeel van onnodige controlemomenten.

Het is één van de eerste projecten in Nederland waar de MxActivitySensor videosoftware wordt gebruikt. Die zorgt er automatisch voor dat alleen beelden worden opgeslagen, of een alarm wordt geactiveerd, als er daadwerkelijk iets belangrijks in het beeld gebeurt. Daarvoor zijn de hoge resolutie camera's van Mobotix geïntegreerd met een zorgsysteem . 

Klik hier voor het volledige artikel.


20-05-2014     Veiligheid in thuiszorg vaak een ondergeschoven kindje

Interessant artikel uit het  managementblad beveiliging van april. 

De meeste mensen komen in de participatiemaatschappij vroeg of laat in aanraking met thuiszorgorganisaties. Mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar door de hoger wordende leeftijd met bijbehorende gebreken ontstaan problemen die vaak niet professioneel worden aangepakt. Er is onvoldoende oog voor de veiligheid van cliënten en eigen personeel, terwijl de juiste oplossingen zeker voorhanden zijn. 

Niet alleen de mensen die thuiszorg afnemen zijn kwetsbaar. Ook de verzorgenden geven vaak aan dat zij zich niet altijd veilig voelen. Zeker in de avond en nacht worden zij soms geconfronteerd net gevoelens van onveiligheid. Zij rijden door gedeelten van een stad of landelijk gebied en staan er vaak alleen voor. Het gebruik van mobiele telefoon biedt onvoldoende veiligheid. Wanneer een verzorgende wordt lastiggevallen of overmeesterd of komt te vallen en niet meer in staat is zelf alarm te slaan, wordt het afwachten tot iemand slaat dat de verzorgende niet is langsgekomen. Wanneer de verzorgende in een groot gebied werkt, zal hij of zij niet snel worden gevonden. Door het ontbreken van voldoende beveiligingsmaatregelen voor het personeelkan zo'n voorval voor de werkgever zeer nadelig uitpakken en tot hoge kosten leiden. Want hoe was de veiligheid voor de alleen werkende medewerker geregeld? Wie dat mag uitleggen bij een Arbeidsrechter, zal niet sterk staan als alleen de mobiele telefoon als hulpmiddel kan worden vermeld. Door ook hiet te kiezen voor een betere technopreventieve maatregel kan veel meer veiligheid voor het personeel worden geboden. Een systeem dat gekoppeld is aan een particuliere alarmcentrale (PAC) op afstand de verzorgende monitort en signaleert indien gedurende eneige tijd niet meer wordt bewogen, biedt een veel groter geveol van veiligheid. De verzorgende werkt alleen maar wordt permanent bewaakt. Daarbij bestaat de mogelijkheid bij een incident direct alar, te slaan en een spreek-luisterverbidning met de PAC te maken. Ook kan de PAC door de locatiebepaling direct de noodzakelijke hulpdiensten waarschuwen. Deze werkwijze blijkt in de praktijk zeer positief te worden ervaren en verhoogt in grote mate het veiligiheidsgevoel. 

Welzijnservices heeft een aantal mobiele alarmeringssystemen in haar assortiment. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. T. 073 614 8836 / E. service@welzijnservices.eu 

Klik hier voor het volledige artikel. 

 

15-05-2014    Onderzoek Jeroen Bosch Ziekenhuis en Tilburg University naar gebruik mobiele alarmering.

Nederland telt op dit moment circa 256.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het steeds ouder worden van de bevolking wordt verwacht dat dit aantal fors gaat stijgen. Dementie is een hersenaandoening die een persoon langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Dit betekent dat er een steeds groter beroep zal worden gedaan op mantelzorgers. Het is van belang dat er onderzocht wordt of er hulpmiddelen zijn die de mantelzorger en de patiënt kunnen ontlasten, en waarbij de patiënt met dementie zijn vrijheid kan behouden.In het onderzoek dat uitgevoerd wordt door twee onderzoeksassistenten, onder leiding van Dr. P.L.J. Dautzenberg (klinisch geriater in het Jeroen Bosch Ziekenhuis) en Prof. Dr. J. de Vries (hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg), wordt onderzocht of er hulpmiddelen zijn die de mantelzorger en de dementerende kunnen ontlasten, en waarbij de dementerende zijn/haar vrijheid kan behouden alsmede een verbetering van quality of life. Welzijnservices is met haar mobiele alarmering betrokken bij het onderzoek naar GPS systemen in combinatie met een meldkamer.

Mobiele alarmering

Welzijnservices heeft op dit moment diverse mobiele alarmeringsapparatuur in haar assortiment. Door het gebruik van de producten is het mogelijk altijd te weten waar de gebruiker is. Mobiele alarmering is een apparaatje dat een persoon bij zich draagt als hij/zij zich buitenshuis bevindt. Dit apparaatje zendt met behulp van een zender en een ontvanger signalen uit waardoor de ontvanger (de mantelzorger of meldkamer) kan zien waar de zender zich bevindt. De signalen worden opgevangen door een 24 uur per dag, 7 dagen per week bemande meldkamer. Hierdoor kan de mantelzorger eenvoudig en snel de locatie opvragen.

Geo-zone

De GPS-producten bieden diverse mogelijkheden. Het is mogelijk iemand te traceren of  te volgen (track & trace) of een geo-zone in te stellen. Een geo-zone is een cirkel rondom een voor de gebruiker bekend gebied. Wanneer de gebruiker buiten de zone komt, wordt er automatisch een bericht naar de meldkamer gestuurd. De centralist brengt direct de contactpersonen op de hoogte. Dit geeft voor de mantelzorger een geruststellend gevoel, zij weten immers dat de gebruiker zich binnen de zone bevindt, totdat zij een bericht van de meldkamer ontvangen. 

Met de mobiele alarmering van Welzijnservices is het ook mogelijk 24/7 te alarmeren d.m.v. 1 druk op de knop. De alarmoproep en de actuele locatie wordt op de meldkamer ontvangen, de centralist schakelt vervolgens de nodige hulp in. Men kan met deze producten zowel binnen-als buitenshuis alarmeren.    

Klik hier voor meer informatie over mobiele alarmering.  

 

13-05-2014     Hersens trager bij jonge alzheimerpatiënten.

Er bestaan duidelijke verschillen in hersenactiviteit tussen oude en relatief jonge patiënten met de ziekte van Alzheimer. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Hanneke de Waal (VUmc).

Zij vergeleek patiënten die de ziekte voor hun 65ste levensjaar kregen met patiënten die de ziekte pas later kregen. Bekend is dat de ziekte van Alzheimer zich in beide groepen op verschillende manieren uit. Bij oude patiënten staan voornamelijk geheugenstoornissen op de voorgrond, terwijl jonge patiënten vaker problemen hebben met bijvoorbeeld taal en gezichtsherkenning.

De Waal ontdekte dat relatief jonge alzheimerpatiënten over het algemeen ernstigere afwijkingen in hun EEG hebben dan oude patiënten. Ook hebben zij een tragere hersenactiviteit dan oudere patiënten. In de achterste hersengebieden zijn die verschillen het grootst. Ze vond ook dat patiënten zonder het ApoE4-gen vaker ernstige EEG-afwijkingen hebben dan patiënten met het ApoE4-gen, maar dat dit effect onafhankelijk is van de leeftijd. Ze concludeert daaruit dat er fysiologische verschillen zijn tussen de ziekte van Alzheimer op jonge en oude leeftijd en dat er een onafhankelijk effect van het Apo-genotype op de hersenfunctie is.

Klik hier voor het volledige artikel.

 

08-05-2014    65-plussers krijgen internet onder de knie.

Steeds meer Nederlandse senioren weten hun weg te vinden op internet. Van de Nederlanders tussen de 65 en 75 jaar oud zegt inmiddels 75 procent met internet overweg te kunnen, meldde het CBS dinsdag.

In 2010 was dat nog 57 procent. Ouderen hebben dus een flinke inhaalslag gemaakt. De ouderen maken vooral gebruik van zoekmachines en ze versturen e-mails. Ongeveer een kwart belt ook via internet, bijvoorbeeld via Skype. De meeste ouderen deinzen er wel nog voor terug om zelf een webpagina te ontwerpen: minder dan 5 procent weet hoe dat moet. Ook het uitwisselen van bestanden is bij ouderen nog niet zo doorgedrongen: iets minder dan 10 procent maakt gebruik van die mogelijkheid, tegen 30 procent van de bevolking (16-75 jaar).

Klik hier voor het volledige artikel. 


06-05-2014     Extra veiligheid tijdens het werken.

Werkt u of werken uw medewerkers vaak alleen?

Met mobiele alarmering voor binnen en buiten wordt de veiligheid vergroot, vooral in onvoorziene situaties waarin men zich minder comfortabel voelt.

Blicon zorgt voor een zeker en veilig gevoel, met een druk op de knop is hulp altijd dichtbij, dag en nacht. Door middel van een mobiel apparaatje dat is voorzien van een contactknop, schakelt de gebruiker met één druk op de knop hulp in. Er wordt direct contact opgenomen met de meldkamer d.m.v. een spreekluisterverbinding, zij ontvangen ook direct de huidige locatie. Vervolgens schakelt de centralist de nodige hulp in.


    Mobiele alarmering biedt de mogelijkheid altijd en overal hulp in te schakelen. Een veilig gevoel voor       de medewerkers maar ook voor de organisatie. 

     Klik hier voor meer informatie over mobiele alarmering. 


01-05-2014     Geslaagde pilot De Wever Tilburg.              

Welzijnservices heeft onlangs een succesvolle pilot afgerond op locatie Satijnhof van De Wever in Tilburg. Locatie Satijnhof is in juni 2013 in gebruik genomen en biedt plaats aan negen woongroepen van zes cliënten met een indicatie voor verblijf en behandeling. Onder deze woongroepen bevinden zich ook cliënten met geheugenproblemen.

De bewoners hebben de mogelijkheid om naar buiten te gaan zonder begeleiding. Om te voorkomen dat hun veiligheid in het geding komt of zij verloren lopen, heeft Welzijnservices samen met de locatiemanager Wuzzi Alert getest. Dit is een mobiel alarmeringsapparaatje waarmee de gebruiker eenvoudig te traceren of te volgen is.

Op locatie Satijnhof wordt door een detectiering bij de voordeur gesignaleerd dat de bewoner het gebouw verlaat. Door het gebruik van Wuzzi Alert is het mogelijk te zien waar de gebruiker zich bevindt. De locatie opvragen kan via de meldkamer maar ook via het online portaal. Dit is een geruststelling voor de medewerkers maar zeker ook voor de naasten en familie van de gebruiker.

Met dit mobiele apparaatje is het tevens mogelijk d.m.v. 1 druk op de knop de meldkamer te alarmeren. De centralist ziet direct waar de gebruiker is en neemt via het apparaatje contact met de gebruiker op. De centralist schakelt vervolgens de nodige hulp voor in. Tevens zijn zij bevoegd op verzoek van de gebruiker de hulpdiensten in te schakelen. 

 

29-04-2014     Lachen goed medicijn voor ouderen

Volgens het onderzoek bestaat er een verband tussen de aanmaak van cortisol en geheugenprestaties van mensen. “Hoe minder stress je hebt, hoe beter je geheugen functioneert”, verklaart het onderzoek op nieuwssite Physorg.com. ”Humor zorgt voor een vermindering van de aanmaak van stresshormonen zoals cortisol die het geheugen verslechteren. Maar het leidt ook tot verlaging van de bloeddruk en stemmingsverbeteringen”, aldus de onderzoeker.

Bij het ouder worden heeft het stresshormoon aantoonbaar een negatieve invloed  op het leervermogen en het geheugen. Doel van het onderzoek was om te onderzoeken welk effect het kijken naar een komische video zou hebben op deze functies. Er werd gewerkt met drie groepen rond de 70 jaar: ouderen, iets jongere diabetici en een controlegroep.

Klik hier voor het volledige artikel. 

 

24-04-2014     Technologie in de zorg!

Binnen 1,5 jaar is het haalbaar om tot een besparing van 26% op de arbeidskosten te komen en 14% van de zorg digitaal te leveren. Dit is een van de conclusies die voorkomen uit een onderzoek over technologie in de zorg door Magazine 'In voor zorg'. 

Klik hier voor het volledige artikel

Bron: www.invoorzorg.nl


22-04-2014     Veiligheid gaat voor privacy

Veiligheid gaat voor privacy

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) maakt sinds kort gebruik van detectiesystemen in de kamers van de dementie cliënten. Dit om de druk op het zorgpersoneel in de nachtdienst te verlichten.

John Hagers, projectadviseur Facilitaire Zaken van WZH legt uit: 'Onze zorgmedewerkers liepen voorheen in de nacht ronden om te kijken of alle cliënten in orde waren. Dit betekent dat zij alle kamers in moesten gaan om te kijken of cliënten rustig sliepen. Hierdoor werden cliënten vaak gestoord in hun nachtrust, omdat ze wakker werden van een deur die open ging. Daarnaast was er altijd de kans dat er een complicatie optrad juist nadat de zorgmedewerker zijn ronde had gemaakt en dit werd dan pas tijdens de tweede ronde of zelfs na de nacht opgemerkt.'

Privacy Het gebruiken van camera's brengt de kwestie van privacy met zich mee. Volgens Hagers worden de camerabeelden niet opgeslagen, tenzij er specifieke andere afspraken over zijn gemaakt. 'Over het algemeen hechten cliënten en hun naasten meer waarde aan de veiligheid van cliënten dan aan hun privacy. En bovendien, als een zorgmedewerker een kamer binnenloopt, wordt de privacy van een cliënt ook aangetast.'

Klik hier voor het volledige artikel.


17-04-2014    Wijkverpleegkundigen onbekend met e-health

Wijkverpleegkundigen werken nog weinig met nieuwe technologie om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Slechts de helft gebruikt daar wel eens nieuwe technologie zoals e-health of internet voor. Dat blijkt uit een rapport van het Nivel over wijkverpleegkundigen.

De wijkverpleegkundige wordt vanaf 2015 weer ingezet als spil van zorg in de buurt. Met kwalitatief goede zorg dicht bij huis moeten zij ervoor zorgen dat ouderen en mensen met een chronische ziekte langer thuis kunnen wonen. Het stimuleren van zelfmanagement wordt daar een belangrijk onderdeel van. 

Bevording van zelfmanagement. Op de meeste terreinen zijn wijkverpleegkundigen actief als het gaat om bevordering van zelfmanagement. Meer dan 90 procent ondersteunt cliënten in het omgaan met emoties en spanningen, beter begrijpen van informatie, gebruik van hulpmiddelen, medicatie innemen volgens voorschrift en zelfzorgtaken. Ruim 80 procent ondersteunt bij het maken van beslissingen over de behandeling, omgaan met beperkingen tijdens een vakantie en versterken van het sociale netwerk. Het terrein waar het minst aandacht aan wordt besteed is nieuwe technologie. Slechts 51 procent van de wijkverpleegkundigen geeft aan dat zij nieuwe technologie als e-health of internet gebruiken om zelfmanagement bij cliënten te ondersteunen.

Klik hier voor het volledige artikel. 


15-04-2014    Helft van Brabantse ouderen eenzaam: 'Zonder familie en vrienden val je buiten de boot'

Bijna de helft van de 65-plussers in Brabant is eenzaam. Dat blijkt uit de Ouderenmonitor van de GGD. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. In Roosendaal, Waalwijk en Eindhoven wonen de meeste eenzame ouderen.

Roosendaal voert de lijst aan. Liefst 52 procent van de Roosendaalse 65-plussers is eenzaam. Ze hebben weinig contacten en hebben daar emotioneel last van. Vaak zijn de bezoekjes van de thuiszorg de enige momenten waarop de ouderen aanspraak hebben. 

Adrianus van Meel (86) woont in de wijk Kalsdonk in Roosendaal. Elke ochtend staat hij om zes uur op en gaat hij even op zijn hometrainer. "Als de thuiszorg is geweest, wacht ik totdat er misschien iemand langskomt", vertelt hij openhartig. Hij zit het liefst op zijn stoel naast het kacheltje in de keuken. "Dan kijk ik de hele dag maar een beetje rond en af en toe maak ik een puzzeltje." 

Klik hier voor het volledige artikel. 

 

10-08-2014     Meer ouderen slachtoffer van brand

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn al acht mensen van 65 jaar of ouder overleden door brand. Dat is vier keer zo veel als in dezelfde periode in 2013, meldt Brandweer Nederland. Toen zijn twee mensen boven de 65 door brand om het leven gekomen.

Door het gebruik van rookmelders kan een brand snel opgemerkt worden waardoor je tijdig het pand kunt verlaten. U kunt eenvoudig een of meerdere rookmelders koppelen aan uw zorgsysteem. Hierdoor wordt u altijd tijdig gewaarschuwd. Klik hier voor meer informatie over het zorgsysteem. 

Klik hier voor het volledige artikel. 


08-04-2014     De nieuwe WMO: gemeente bepaalt wie zorg krijgt

Vanaf 1 januari 2015 moet de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in werking treden. De zorg voor ouderen en gehandicapten wordt dan overgedragen aan de gemeenten, die voortaan beslissen wie er wel of geen thuiszorg krijgt. Het voorstel van staatssecretaris Van Rijn moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, maar de gemeenten bereiden zich alvast voor. Dat deze overgang samengaat met veel vragen en zorgen, is duidelijk. Maar wat betekent de nieuwe WMO voor jouw gemeente?

Het uitgangspunt van de nieuwe WMO is 'zelfvoorziening': wat kan je zelf nog doen, en waar heb je hulp bij nodig? De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, zodat de druk op zorginstellingen vermindert. Waar wel hulp nodig is bepaalt de gemeente of, en voor hoeveel hulp iemand krijgt.

Klik hier voor het volledige artikel. 

 

04-04-2014     Wuzzi Alert als eerste mobiele alarmering gecertificeerd in Nederland

Wuzzi Alert is als eerste mobiele alarmering gecertificeerd voor het ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten van de branchevereniging WDTM.

Het WDTM Ketenkeurmerk is een landelijke kwaliteitsnorm om betrouwbaarheid van woonzorgtechnologie en met name de dienst personenalarmering te garanderen. Ontwikkeld door ervaringsdeskundigen uit de gehele keten, van zorgorganisaties tot productleveranciers en installateurs is het keurmerk getoetst door de externe en onafhankelijke organisatie Q-consult.

Klik hier voor meer informatie over Wuzzi Alert en onze overige mobiele alarmering.                       hhhhhhh

01-04-2014    Welzijnservices Cubes op het Cubigo platform. Hoe werkt het?!

Bekijk hier de mogelijkheden en de werking van het Cubigo platform. De cubes van Welzijnservices,  1) Paniekknop, 2) Medicatieherinnering en 3) Lijntestbewaking. Bekijk  via onderstaande link hoe het werkt!27-03-2014     Wij verzorgen onze ouderen goed

Als ouderen verhuizen bij weer een sluitend verzorgingshuis, is de woede groot. Even dimmen, zegt hoogleraar ouderenzorg Jan Hamers.

Het stoort de Maastrichtse hoogleraar ouderenzorg Jan Hamers: telkens als het over een exces in de ouderenzorg gaat, lijkt het land te klein. Moeten bewoners van eenverzorgingshuis verhuizen omdat een afdeling sluit, dan 'is het einde van de verzorgingsstaat ingezet'. Moet een ouder echtpaar apart wonen, omdat maar voor één van de twee plek is in een verzorgingshuis, dan is het land te klein. "Je zou bijna denken dat we het in Nederland slecht voor elkaar hebben", zegt Hamers.

Klik hier voor het volledige artikel.


25-03-2014     Jongeren met slechte lichamelijke conditie meer kans op jong dementeren

Jonge mannen van 18 jaar oud met een slechte lichamelijke conditie kunnen mogelijk meer kans hebben om te dementeren voor hun 60e levensjaar. Dat blijkt uit Zweeds onderzoek. 

Wetenschappers aan de Zweedse universiteit Gothenburg voerde het onderzoek uit onder 1,1 miljoen Zweedse Mannen. Het onderzoek liet zien dat jonge mannen met een slechte lichaamsconditie ongeveer 2,2 keer meer kans hebben om vroeg te dementeren. 

Klik hier voor het volledige artikel. 


20-03-2014    Informatiebijeenkomst HOOM Oudenbosch

Op maandag 31 maart organiseert Welzijnservices in samenwerking met HOOM, Hulp en Ondersteuning Op Maat, een informatiebijeenkomst. Thema van de bijeenkomst is: Personenalarmering binnen- en buitenshuis + nieuwe oplossingen om langer thuis te wonen.

Waar: Polderstraat 2 Oudenbosch (vrijwilligerscentrale)

Wanneer: maandag 31 maart a.s.

Tijd: van 13.30 tot max. 15.30 uur

 

De bijeenkomst inclusief koffie/thee zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Vooraf aanmelden is niet verplicht maar stellen we wel op prijs!

U kunt zich aanmelden bij ; HOOM, Kitty Kiezenberg tel: 06 – 51978812, of

via de mail: kkiezenberg@hoomondersteuning.nl

Ook voor eventuele vragen kunt u contact opnemen. Hopelijk tot de 31 ste!


18-03-2014     Aanpas inbraken via sleutelkastjes

Het aantal woninginbraken waarbij inbrekers eerst een sleutelkastje bij de voordeur kraken en met deze sleutel binnenkomen neemt steeds meer toe. Sleutelkastjes worden voornamelijk gebruikt bij seniorenwoningen met als doel hulpverleners in het geval van nood sneller toegang te geven tot de woning.

Klik hier voor het volledige artikel. 


13-03-2014     Internetloosheid bedreiging voor e-health

We leven in een tijd waarin iedere ouder kan beamen dat het denkniveau van een tweejarige voldoende is om overweg te kunnen met computers, in het bijzonder met tablets.

Toegang tot internet: In Nederland heeft volgens het CBS 95 procent van de huishoudens toegang tot internet en 5 procent niet. Tijdens de uitrol van e-health in de geestelijke gezondheidszorg lopen wij regelmatig tegen 'internetloosheid' aan. De patiënt wil graag deelnemen aan e-health, maar heeft geen internet. Hoe kan dat? Bijna iedereen heeft toch internet? Die 5 procent die niet is aangesloten lijkt verwaarloosbaar, maar het gaat om 735.000 Nederlanders. Toeval of niet, maar jaarlijks worden ongeveer 800.000 Nederlanders behandeld in een ggz-instelling. Gelukkig hebben heel veel patiënten wel toegang tot internet, maar het is wel duidelijk dat 'slechts 5 procent' niet opgaat voor de (geestelijke) gezondheidszorg.

Klik hier voor het volledige artikel. 


11-03-2014     Alzheimer dodelijker dan gedacht

                 

De ziekte van Alzheimer is een stuk dodelijker dan tot nu toe werd gedacht. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers.

Vaak wordt het overlijden van iemand met de ziekte van Alzheimer niet toegeschreven aan de ziekte, maar aan een onderliggende doodsoorzaak zoals bijvoorbeeld longontsteking. Als dit goed zou worden bijgehouden dan zou Alzheimer in Amerika in de top 3 van doodsoorzaken komen, na kanker en hart- en vaatziekten.


Klik hier voor het volledige artikel. 

 

06-03-2014    Ouderenzorg gaat burger meer kosten

De hervorming van de ouderenzorg kan de burger wel eens meer gaan kosten dan nu, terwijl voor dat geld minder zorg geleverd kan worden. Die vrees hebben ouderenbond ANBO en de oppositiepartijen D66 en CDA.

Het kabinet maakte dinsdag nog mooie sier met de mededeling dat de premie voor de langdurige zorg, die via het loonstrookje betaald wordt, daalt van 12,65 naar 10 procent. Daarbij vermeldde minister Schippers (Volksgezondheid) echter niet dat deze tariefsverlaging geen cent lastenverlichting oplevert voor de burger. De hele meevaller wordt teniet gedaan doordat de inkomstenbelasting zal stijgen. Met deze belastingverhoging wordt de decentralisatie van lichte vormen van zorg naar de gemeenten betaald. Dit is nodig omdat anders het begrotingstekort zal oplopen, dat Brussel aan strenge regels heeft gebonden.

Klik hier voor het volledige artikel. 


04-03-2014    De werking van de hersenen bij dementie

De hersenen zijn zo complex, dat de echte werking ervan nog lang niet is doorgrond. 

De hersenen zijn opgebouwd uit ruim honderd miljard zenuwcellen. Deze worden ook wel neuronen genoemd. De buitenste, grijze laag van onze hersenen is de hersenschors (cerebrale cortex). Deze bestaat uit de verdikte cellichamen van de neuronen. Via lange uitlopers staan neuronen met elkaar in verbinding. Een neuron kan enkele duizenden van deze uitlopers hebben. Samen vormen de uitlopers de binnenkant van de hersenen, de zogenaamde witte stof. Daar bevinden zich de uitlopers van de zenuwen. 

Klik hier voor het volledige artikel. 


27-02-2014    De werking van Wuzzi Alert

Bekijk hier de mogelijkheden en de werking van Wuzzi Alert is samenwerking met de dienstverlening van Welzijnservices.

Klik hier om de productfilm via You Tube te bekijken. 


25-02-2014    De werking van de GPS-Zender

Bekijk hier de mogelijkheden en werking van de GH3000 GPS-Zender van Welzijnservices.

 

Klik hier om de introductiefilm via You-Tube te bekijken. 


20-02-2014     Cultuurverandering zorg nu al nodig

Er is nog te weinig besef van de omvang van de cultuuromslag die nodig is om de langdurige zorg succesvol te hervormen. Dat zei ANBO-beleidsadviseur Alex van Scherpenzeel in het rondetafelgesprek vandaag in de Tweede Kamer. De Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontving experts om de visie en knelpunten in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), die op 1 januari 2015 moet ingaan, te bespreken. Er wordt te weinig aandacht besteed aan de noodzakelijke cultuuromslag, zo stelde Van Scherpenzeel. Daarnaast is het hard nodig dat er draagvlak wordt gecreëerd voor deze hervorming. Men voelt het als het afnemen van verworven rechten, terwijl het zorgstelsel aan hervorming toe is.
 

Voorbereiding op cultuuromslag

Gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars maar bovenal inwoners moeten zich kunnen voorbereiden op de veranderingen die de nieuwe Wmo met zich meebrengt. Nu de tijd dringt, en de ingangsdatum steeds dichterbij komt, heeft de gemiddelde Nederlander te weinig benul van de aanstaande veranderingen. Los van de hindernissen die de politiek en de beleidmakers moeten tackelen, moeten burgers nu al investeren in zijn eigen netwerk en eventueel geld opzij leggen voor extra zorg aan huis. Uit ANBO-onderzoek blijkt keer op keer dat mensen langer thuis willen blijven wonen, maar dat zij zich tegelijkertijd niet voorbereiden op de tijd dat zij zorg- of hulpbehoevend worden. ANBO pleitte voor een uitgebreide campagne, want, onafhankelijk van de precieze inhoud en invoeringstermijn van de nieuwe Wmo, er moet hoe dan ook een cultuuromslag komen.

Klik hier voor het volledige artikel. 

 

18-02-2014    Beperking busvervoer op het plattegrond  dreigt vereenzaming ouderen te vergroten. 

Oudere bewoners dreigen opnieuw de dupe te worden van inkrimpingsplannen voor het busvervoer. Het ziet er naar uit dat het gratis vervoer voor 65-plussers binnenkort wordt afgeschaft. Maar er is meer. De Lijn wil ook opnieuw snoeien in busvervoer op de meer afgelegen plaatsen in Vlaanderen. En wie is daarvan het slachtoffer? Inderdaad, de schoolgaande jeugd en de ouderen.

Verdere bushaltes en minder bussen werkt vereenzaming ouderen in de hand. 

Voor heel wat ouderen op het platteland is de bus nog de enige mogelijkheid om zich te verplaatsen. De auto is voor hen in vele gevallen en om verschillende redenen geen optie meer; gezondheidsproblemen, afkeuring voor verlenging rijbewijs, angst voor het steeds snellere en gevaarlijker verkeer, parkeerangst enz. Een veel gehoorde klacht is nu al bij veel bejaarden dat zij in hun dorp vereenzamen. Met de bus reizen is al een onderneming in ons land. Een halte op 750 meter afstand is de absolute limiet.

Klik hier voor het volledige artikel. 


13-02-2014     Sfeerimpressie showroom 's-Hertogenbosch.

          

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens een kijkje nemen, aan de Kruisstraat 2 te 's-Hertogenbosch. De showroom is geopend van maandag t/m donderdag en vrijdag of 's-avonds op afspraak. Wij ontvangen u graag met een lekker kopje koffie. 

U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken. T. 073 - 614 8836 E. r.kuijpers@welzijnservices.nl. 


Binnenkort bent u ook van harte welkom in onze showroom in Gilze. 


11-02-2014     Nieuwsbrief Blicon-Varel - Introductie Welzijnservices

Blicon – Varel Security    Een allround beveiligingsbedrijf

In de loop der jaren is Blicon – Varel uitgegroeid tot een allround beveilingsbedrijf.  Blicon – Varel is een innovatief en vooruitstrevend bedrijf, meer dan 35 jaar actief in de beveiligingsbranche in België.  Zij bieden een totaal beveiligingsconcept: inbraakbeveiliging, branddetectie, camera-observatie, toegangscontrole. Door een samenwerking met Welzijnservices aan te gaan, kunnen zijn aan hun totaal beveiligingsconcept ook personenalarmering toevoegen. 

Blicon-Varel biedt u een totaalpakket op het gebied van beveiliging en bewaking, zowel voor uw woning als voor uw bedrijfspand.  Er is altijd een oplossing die aan uw wensen en eisen voldoet.

Klik hier om de nieuwsbrief te openen. 


06-02-2014     De 7 voordelen van het ouder worden

Ouderdomsverschijnselen niet meegerekend, biedt een jaartje extra vaak een pak voordelen. Veertigers hoeven de verjaardagskalender niet langer te vrezen. 

1.    Minder gepieker over je uiterlijk
Twintigers en ook dertigers twijfelen sterk aan hun looks: de cup is te  klein, de heupen te dik. Met het ouder worden, lijken de grootste twijfels verdwenen omdat vrouwen met de jaren gewoon meer van hun uiterlijk houden. Dat aanvaardingsproces en het vertrouwen dat je daardoor krijgt, maakt meteen aantrekkelijk en geeft een sexy gloed aan je lichaam. 

2. Ik kan alles aan
Vanaf een bepaalde leeftijd, kennen vrouwen het leven. Een gebroken huwelijk, een slechte carrièrezet of een groot verlies: het leven kent geen geheimen meer. Door al deze tegenslagen te verwerken, krijg je meer kracht en weet je nieuwe klappen beter op te vangen. 

Klik hier voor de overige voordelen.


04-02-2014    Hoog oestradiol, dan meer kans op dementie

Er is een verband tussen de oestradiolspiegels van postmenopauzale vrouwen en de incidentie van dementie. Dat beschrijven Laure Carcaillon e.a. in Neurology

Ze gebruikten hiervoor gegevens van 675 vrouwen van 65 jaar of ouder, die bij een eerste meting geen dementie hadden of hormoontherapie kregen. Ze gingen na of er een relatie was tussen oestradiolgehaltes en of zij enige vorm van dementie ontwikkelden in de vier jaar na de meting. Vervolgens keken ze wat de rol was van cardiovasculaire risicofactoren, en stoffen die gerelateerd zijn aan ontsteking en stolling.

Zowel een laag als een hoog oestradiolgehalte hangt samen met een hogere kans op dementie. Correctie voor mogelijk verstorende factoren zoals leeftijd, BMI, en aanwezigheid van cardiovasculaire aandoeningen, ontstekings- en stollingsfactoren, veranderde hier niets aan. Wel bleek dat de combinatie van een hoog oestradiol én diabetes een forse verhoging van het risico op dementie geeft.

Klik hier voor het volledige artikel. 

 

30-01-2014     Welzijnservices en Wuzzi Alert

Welzijnservices heeft haar GPS- producten assortiment uitgebreid met de Wuzzi Alert. Wuzzi Alert is een handig klein apparaatje voor mobiele alarmering, binnen en buiten. Wuzzi Alert zorgt voor een zeker en veilig gevoel, met een druk op de knop is hulp altijd dichtbij, dag en nacht. Wuzzi Alert is uitgerust met A-GPS waardoor ook locatiebepaling binnenshuis mogelijk is. 

           

 

Klik hier voor meer informatie over Wuzzi Alert. 


28-01-2014     Signaalkaart Dementie

Herkent u uzelf of iemand uit uw omgeving in onderstaande signalen? Dan heeft u wellicht te maken met dementie. 

1 Vergeetachtigheid 
Een van de meest voorkomende symptomen is het vergeten van nieuwe informatie.

2 Problemen met dagelijkse handelingen 
Gewone dingen gaan steeds moeilijker. Denk aan hobby's en het regelen van financiën. 
Ook zaken die gepland moeten worden of in een bepaalde volgorde uitgevoerd, leveren problemen op.

3 Vergissingen met tijd en plaats 
Het besef van tijd wordt minder en het vinden van de weg wordt moeilijker.

4 Taalproblemen 
Met dementie kan het moeilijk zijn een gesprek te volgen. 
Woorden en namen worden vergeten. Praten gaat minder vloeiend.

5 Kwijtraken van spullen 
Spullen op vreemde plekken neerleggen en kwijtraken.

6 Slecht beoordelingsvermogen 
Het wordt steeds lastiger om situaties in te schatten en keuzes te maken.

7 Terugtrekken uit sociale activiteiten 
Problemen bij hobby's, sport en het voeren van gesprekken.
Vaker terugtrekken en minder ondernemen. 
Urenlang voor de televisie zitten en minder slapen.

8 Veranderingen in gedrag en karakter 
Gedrag en karakter kunnen veranderen. Verwardheid, achterdocht, depressiviteit en angst. 
Stemmingswisselingen zonder duidelijke aanleiding.

9 Onrust 
Een van de symptomen van dementie is onrust.

10 Visuele problemen 
Problemen bij het lezen, afstand schatten en onderscheiden van kleuren of contrast.

 

23-01-2014     Alzheimer voorkomen wordt mogelijk

Binnen 20 jaar is het mogelijk de ziekte van Alzheimer te voorkomen. Dat zegt hoogleraar celbiologie Gerald de Haan donderdag in het Algemeen Dagblad.  Volgens de hoogleraar zal het lastig blijven om de ziekte van Alzheimer te verhelpen als je het al hebt, maar zullen er grote stappen gezet worden in het voorkomen van de ziekte.

Klik hier voor het volledige artikel.

 

21-01-2014     GPS moet dementerende bejaarden traceren

De commissie Bio-ethiek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft een positief advies gegeven om dementerende bejaarden via gps te volgen. Dat moet voorkomen dat ze verdwalen en niet meer teruggevonden worden. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) gaat met de sector bekijken hoe zo'n systeem kan ingevoerd worden. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Liefst een vijfde van de tachtigers lijdt aan dementie, bij 85-plussers is dat zelfs een derde. En 65 procent van hen woont nog zelfstandig thuis. Dat levert volgens de kranten de nodige problemen op: mensen die naar de winkel vertrekken of iets gaan drinken en plots de weg naar huis vergeten. Of ouderen die verward weglopen.

Klik hier voor het volledige artikel.  


16-01-2014     Gratis aanmelden voor Cubigo

Vanaf nu kunt u gebruik maken van de Welzijnservices Cubes in Cubigo. U kunt Cubigo gebruiken op uw eigen PC, laptop, tablet of smartphone. 

Welzijnservices biedt op dit moment een drietal Cubes aan.

Nr. 1. Het medicatieschema met de medicatieherinnering. 

    Nooit meer uw medicijnen vergeten door deze handige cube!

Nr. 2. De paniekknop

    Altijd een paniekknop bij de hand, binnen- en buitenshuis

Nr. 3. Lijntestbewaking

    Altijd de zekerheid dat uw product in contact staat met de meldkamer.

Klik hier voor meer informatie en om u te registreren voor het GRATIS standaard Cubigo platform. 


14-01-2014     Welzijnservices in Alz. Magazine, uitgave van Alzheimer Nederland

De GPS-Producten van Welzijnservices staan op pagina 6 en 7 van Alz. Magazine, bij de interessante, slimme en handige producten! Alz. Magazine is uitgegeven door Alzheimer Nederland. [3] GPS-Telefoon. [7] GPS-Zender. 


09-01-2014     Tweetaligen worden minder snel dement

Mensen die twee of meer talen spreken worden minder snel dement dan mensen die eentalig zijn.  Dat blijkt uit een onderzoek in de meertalige Indiase stad Hyderabad onder ruim 600 bejaarden met dementie, waarvan de helft tweetalig was. Het onderzoek verscheen in het vakblad Neurology.

Personen die twee of meer talen spraken waren gemiddeld 4,5 jaar ouder dan eentalige personen bij de eerste symptomen van dementie. Een mogelijke verklaring is dat tweetaligheid tot een verhoogde hersenactiviteit en een betere cognitieve functie leidt en dat dit beschermt tegen dementie.

Klik hier voor het volledige artikel. 


07-01-2014     Senioren: wel e-reader geen goede voornemens

Senioren houden bijna net zo veel van gadgets en technische oplossingen als 'jeugd'. Zo zegt nu al een kwart van de ondervraagden nu.nl te prefereren boven het traditionele krantenabonnement. Een kwart van de ondervraagden kiest voor de e-reader. Een prestatie en hoogst opmerkelijk, aangezien slechts vijf procent van de boekenmarkt uit e-books bestaat.

PC nog boven tablet 

Nu al worden vakanties even vaak online als bij het reisbureau geboekt. De tablet en de smartphone moeten nog een inhaalslag maken. De smartphone zit nog niet in elke broekzak: bijna 80 procent heeft liever een vaste telefoon. De tablet mag dan populair zijn bij jongeren, de pc heeft de absolute voorkeur van de maar liefst 85 procent van de ondervraagde senioren. Een opluchting voor pc-fabrikanten.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

 

02-01-2013    Gezond oud worden vooral kwestie van gezonde leefstijl

Of mensen gezond oud worden hangt voor een flink deel samen met genetische factoren, maar een gezonde leefstijl heeft meer invloed. Dat zeggen onderzoekers van het LUMC. Door erfelijke aanleg komen aandoeningen als diabetes type 2, hoge bloeddruk, artrose, hart- en vaatziekten in bepaalde families minder voor.

Klik hier voor het volledige artikel. 


31-12-2013     Veel ouderen dood door brand

Rookmelder met doormelding naar meldkamer van belang bij zelfstandig thuis wonende ouderen i.v.m. verminderde zelfredzaamheid bij brand. Een kwart van alle doden als gevolg van brand is ouder dan 65 jaar. De brandweer maakt zich grote zorgen!

Klik hier voor het volledige artikel. 


24-12-2013    Kerstvakantie

Wegens de kerstvakantie zijn wij afwezig t/m 2 januari. Voor dringende storingen kunt u contact opnemen met de meldkamer.  De meldkamer is te bereiken op telefoonnummer 0900 - 40 40 400. Als u vanuit het buitenland belt, kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0161 - 45 88 82. 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!


19-12-2013    Samenwerking Welzijnservices en Cubigo

Welzijnservices is een samenwerking aangegaan met Cubigo. Vanaf januari 2014 kan men, via het platform van Cubigo, de 24/7 meldkamer  van Welzijnservices alarmeren d.m.v. het aanraken/aanklikken van de paniekknop cube. Tevens is het mogelijk om via het platform van Cubigo een medicatieschema met medicatieherinnering in te stellen. 

Cubigo is eenvoud. Cubigo is het ultieme gebruiksgemak. Cubigo is de plek waar technologie de zorg omarmt. Cubigo laat u toe uw leven in eigen handen te houden, waar u of uw naasten ook zijn. Cubigo is de warme gerustheid dat u alles onder controle hebt en houdt. Uw dashboard is overzichtelijk en duidelijk. Er staan blokjes op. ‘Cubes’ noemen we die blokjes. Elk blokje heeft één functie. Dat kan boodschappen bestellen zijn, hulp vragen voor een klus, de nieuwe reeks foto’s van de uitstap met de kleinkinderen bekijken, een afspraak met de huisarts regelen etc.

Houdt u het nieuwsarchief in de gaten voor meer informatie over de mogelijkheden en hoe u zich gratis kan aanmelden!


17-12-2013    Nederlandse ouderen internetten zich naar de Europese top

Nederlandse ouderen zijn dit jaar fors meer gaan internetten. De ouderen in ons land internetten zelfs meer dan in andere Europese landen. Janssen: “Op dit moment maakt 8 op de 10 van de 65- tot 75-jarigen gebruik van internet.” Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op dit moment maakt 8 op de 10 van de 65- tot 75-jarigen gebruik van internet. “Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2005″, zegt Senne Janssen van het CBS. “Toen was het nog minder dan 4 op de tien. Meer dan de helft van die groep gebruikt zelfs dagelijks internet. Dat is een forse toename over de afgelopen jaren.”

Klik hier voor het volledige artikel. 


12-12-2013     Thuiszorg en mantelzorg werken nauwelijks samen

Kwetsbare thuiswonende ouderen krijgen vaak zorg van zowel mantelzorgers als thuiszorgmedewerkers. Van samenwerking is echter nauwelijks sprake; veel mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers overleggen niet met elkaar over de zorg. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en VU medisch centrum. Hoogleraar Informele Zorg aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Marjolein Broese van Groenou: “Thuiszorgorganisaties moeten hun medewerkers aansturen om structureel contact te leggen met mantelzorgers. Het contact ontbreekt vooral met mantelzorgers die niet inwonen bij de zorgontvanger”.

Klik hier voor het volledige artikel. 


10-12-2013     Welzijnservices op de Radio!

Heeft u Welzijnservices al op de radio gehoord? Het spotje is dagelijk te beluisteren op Radio 8FM. 

Klik hier om het spotje nu te beluisteren. 


05-12-2013    Bewegen is goed bij dementie

Mensen met dementie die bewegen, verbeteren hun denkvermogen en dagelijks leven. Dat blijkt uit een systematische review door de Cochrane Collaboration. De Wetenschappers bestudeerden acht verschillende studies met meer dan 300 patiënten. Bewegen deed weinig voor de stemming van de patiënten, maar het hielp hen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals opstaan uit een stoel. Daarbij vormde de beweging een boost van de cognitieve vaardigheden. 

Klik hier voor het volledige artikel. 


03-12-2013     Helft ouderen heeft moeite met vragen hulp

Van de ondervraagde ouderen geeft 46 procent aan te denken dat de familie te druk is om hen te helpen. Daarnaast zou 44 procent zich tot last voelen als zij hulp zouden ontvangen van de familie. Een op de vijf ouderen zou de kinderen niet om hulp vragen als dat nodig is, 46 procent zou dat wel doen en de rest is neutraal of heeft geen kinderen.

Klik hier voor het volledige artikel. 


28-11-2013     OESO: Weinig arme ouderen in Nederland

PARIJS - Nederland telt relatief weinig arme ouderen. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Volgens de Parijse denktank beschikt 1,4 procent van de Nederlandse 65-plussers over een inkomen dat lager is dan de helft van het gemiddelde gezinsinkomen.

Klik hier voor het volledige artikel. 


26-11-2013     Zet privacy voorop bij ontwikkelen e-health

Veel zorgorganisaties denken pas te laat aan de privacy van een patiënt bij ontwikkeling van e-health en apps. 'Wij letten daar streng op', stelt Wilbert Tomesen, collegelid College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 'Zorg er dus voor dat privacy vanaf het begin betrokken wordt bij de ontwikkeling'.

Klik hier voor het volledige artikel.


21-11-2013    Welzijnservices onderdeel van Proeftuin dementie Noord-Brabant

Gister mooi resultaat behaald: de GPS producten en diensten van Welzijnservices worden onderdeel van de proeftuin dementie in Noord-Brabant! Mooie ontbijtsessie hiertoe gehad in Universiteit van Tilburg met burgemeester Noordanus van Tilburg en staatssecretaris Van Rijn. 

Klik hier voor het artikel over de Proeftuin dementie Noord-Brabant. 

 

19-11-2013     Resultaten experiment familieparticipatie goed 

De eerste resultaten van de proef met 'verplichte familieparticipatie' zijn binnen. Belangrijkste resultaat is, dat het leidt tot meer betrokkenheid van familieleden. Vorig jaar startte twee zorginstellingen voor dementerenden met het project om familieleden elke maand minstens vier uur mee te laten helpen met de zorg voor hun naasten. Aanleiding is dat zorgmedewerkers de basiszorg prima aankunnen, maar te weinig tijd overhouden om eens gezellig met bewoners de krant te lezen, te wandelen of een spelletje te doen.

Klik hier voor het volledige artikel.


14-11-2013    TIP van de Sint!

Maakt u zich toch soms zorgen om uw vader of moeder, wanneer zij alleen een wandeling gaan maken. Geef ze met Sinterklaas of Kerst en GPS-Telefoon of GPS-Zender cadeau. Meer veiligheid en vrijheid voor de gebruiker èn gemoedsrust voor u als naasten.

Nu de rest van het jaar het abonnement op de meldkamer GRATIS!!


 

12-11-2013    Wij gaan verhuizen!

Welzijnservices gaat per 15 november verhuizen. Wij verruilen ons mooie grachtenpandje in Den Bosch voor een monumentaalpand in de binnenstad. 

Nieuwe adres:

Kruisstraat 2, 5211 DV, 's-Hertogenbosch. 

Wij blijven gewoon te bereiken op het huidige telefoonnummer, 073 614 8836 en natuurlijk ook via het huidige emailadres. 

Foto's van het nieuwe pand volgen snel. Wij zijn erg trots op het eind resultaat. 


07-11-2013    Welzijnservices valt op!

Welzijnservices valt zeker op. Met het nieuwe spandoek dat we bij onze vestiging in Gilze hebben opgehangen. Ook zijn we druk bezig om een showroom te vormen in de vestiging te Gilze. Deze showroom zal begin 2014 feestelijk geopend worden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! De officiële aankondiging zal t.z.t. verschijnen. 

 &