Bel voor meer info: 073-6148836 (NL) | 014-616959 (BE) 

Nieuws: Nu echt de vrijblijvendheid voorbij?

Slimme sensor netwerk technologie

Het zorgen van morgen. Voor de intra- en extramurale zorg. Naar wens uit te breiden met camera’s.

Mensen worden ouder en senioren blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben veel gevolgen op voor de zorg die we senioren bieden. Want hoe verleent men meer kwalitatieve zorg met lagere budgetten? En hoe waarborgt men tegelijkertijd de veiligheid van ouderen? Het antwoord op deze vragen is: slimme sensortechnologie.

De volledig privacy vriendelijke sensoren (infrarood of radar) worden geïntegreerd in een draadloze infrastructuur, om bijvoorbeeld vallen of dwalen vroegtijdig te signaleren en betere en efficiënte zorg te kunnen leveren. De technologie is ontwikkeld door Dutch Domotics in samenwerking met TNO.

Gebruikers worden 24 uur per dag, 7 dagen per week automatisch beschermd. Elke kamer is voorzien van een of meerdere kleine, onopvallende, draadloze sensoren. Gebeurt er iets afwijkends, dan wordt er automatisch alarm geslagen. Men hoeft hiervoor niets op het lichaam te dragen of in te drukken want de systemen zijn volledig contactloos.

Door intelligente software genereert het systeem zeer weinig onterechte alarmen. Hierdoor kunnen zorgverleners vertrouwen op de sensoren en zich volledig richten op de alarmen. Veel onterechte alarmen worden veroorzaakt door enkele sensoren die niet in een intelligent systeem werken. Bijvoorbeeld een sensor bij de deur, die geen rekening houdt met in- en uit lopend personeel.

 


Visualisatie intramuraal:

 

Besparing op nachtrondes

Binnen een intramurale setting wil men de veiligheid, maar ook de privacy van cliënten continu waarborgen. Zodra bewoners zich in hun eigen vertrek bevinden, wilt u er zeker van zijn dat zij veilig zijn, zonder een of tweemaal per nacht overal naar binnen te hoeven gaan of gebruik te moeten maken van akoestische bewaking. Dat kan nu dankzij de slimme sensoren. De systemen monitoren door middel van radar/infrarood sensoren en alarmeren zodra het nodig is. Cliënten worden niet gestoord gedurende hun nachtrust en behouden hun volledige privacy en vrijheid. Het verhoogd de efficiency van de verzorgers/verplegers en het comfort van de bewoners.

 

Visualisatie extramuraal:

Verdere verhoging efficiency verzorgers/verplegers: Camera’s in combinatie met een in- of externe zorgcentrale

Men kan er verder voor kiezen om naast de sensoren gebruik te maken van camera’s in de gang(en) en of kamers. Na de ontvangst van een alarm, beoordeelt een medewerker van een in- of externe Zorgcentrale eerst de camerabeelden en schakelt enkel wanneer nodig de verzorgers pas in om (intra- of extramuraal) naar de gebruiker toe te gaan. Hierdoor kan de efficiency van verzorgers/verplegers verder worden verhoogd. De beelden van de kamer(s) zijn alleen na een alarmmelding beschikbaar voor de zorgcentralist.

 

In de praktijk: Slimme sensoren bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)

Vier maanden lang waakte slimme sensoren over zeven psychogeriatrische cliënten van WoonZorgcentra Haaglanden. Per nacht registreerden ze gemiddeld 115 'events'. 60 keer kwamen de cliënten uit bed, 37 keer verlieten zij hun kamer en 17 keer per nacht bezochten zij het toilet. Zonder slimme sensoren bezocht de verpleging per nacht de 7 cliënten 14x voor controle en 12x na een alarm. Mét slimme sensoren komt de verpleging nog maar 4x per nacht op de afdeling. Een reductie van 80%.