Bel voor meer info: 073-6148836 (NL) | 014-616959 (BE) 

Nieuws: Nu echt de vrijblijvendheid voorbij?

Alarmopvolging

Welzijnservices kan voor u ook de opvolging verzorgen. Zodra de alarmservicecentrale een alarmmelding ontvangt, van uw personenalarmeringssysteem, snelt de dichtstbijzijnde surveillant naar u toe. Hij maakt een inschatting van de situatie, schakelt indien nodig direct de hulpdiensten in en doet al het mogelijke om u te helpen.

Onze surveillanten zijn niet medisch opgeleid maar kunnen u de eerste hulp bieden en een inschatting maken van de situatie. 

Welzijnservices biedt alarmopvolging op dit moment alleen in de regio Midden-Brabant aanbieden. Voor alarmopvolging buiten deze regio komen wij graag met u in contact.