Bel voor meer info: 073-6148836 (NL) | 014-616959 (BE) 

Nieuws: Nu echt de vrijblijvendheid voorbij?

24/7 Meldkamer

24 uur per dag, 7 dagen per week opvang alarmoproepen Welzijnscherm - Cubigo - 24/7 basis dienstverlening Serviceroom - Serverbeheer van het Welzijnscherm / Cubigo platform GPS-Producten - 24/7 basis dienstverlening Serviceroom - GPS-plaatsbepaling, enkel bij een alarmoproep

De dienstverlening van Welzijnservices wordt verzorgd vanuit haar eigen meldkamer. Hier komen alle meldingen binnen die de verschillende personenalarmeringssystemen verzenden. De centralist op de meldkamer zorgt voor een snelle en efficiënte afhandeling van de meldingen. Onderstaand de werking en de voordelen van de meldkamer.

 

De werking van de meldkamer: Direct een snelle reactie!

1.   Men slaat alarm.
2.     Het alarm komt binnen op de meldkamer. De centralist die 24 uur per dag, 7 dagen per week, aanwezig is ziet dat er een oproep geplaatst is en ziet tevens direct de gegevens van de gebruiker. Bij de GPS-Producten ziet de centralist direct waar de gebruiker zich bevindt. 
3.   De centralist beantwoordt uw oproep telefonisch met een spreekluister verbinding of via beeldbellen.
4.     De centralist vraagt na wat er aan de hand is en schakelt ondertussen een van uw contactpersonen, of op dringend verzoek de hulpdiensten in. Tevens wordt, indien nodig, de locatie doorgegeven. 
5.   Nadat de centralist iemand van de contactpersonenlijst heeft gealarmeerd zal degene de vervolg actie inzetten en actie ondernemen om u te helpen.

 

Voordelen van de meldkamer

- Geen automatisch beantwoordsysteem

- Altijd iemand aanwezig, 24 uur per dag, 7 dagen per week

- Centralist handelt iedere melding persoonlijk af

- Geen risico's bij voicemailgesprekken

- Altijd verzekerd van een snelle reactie

- Indien wij geen contact hebben gekregen met de contactpersonen, zijn wij bevoegd om de hulpdiensten in te schakelen

- Welzijnservices kan ook de alarmopvolging verzorgen