Bel voor meer info: 073-6148836 (NL) | 014-616959 (BE) 

Nieuws: Nu echt de vrijblijvendheid voorbij?

Medisch specialist vertelt

Dr. Geerinckx, Medisch Coördinator, Revalidatiearts, Assistant Etranger des Hospitaux de Paris, Honory registar St. Thomas Hospital London, Lic. Ziekenhuisbeheer

 

De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Nederland en België wensen te innoveren en te ondernemen in de zorg met een duurzaam gezondheids- en welzijnsbeleid, ondersteund door Informatie en Communicatietechnologie (ICT).

 

Samenwerking, gegevensdeling, operationele ondersteuning van de eerstelijnszorgverstrekking alsook van mantel-, zelfzorg en vrijwilligerswerk, zijn de uitdagingen om de zorgvraag in te vullen.

 

De economische en sociale modellen die voor die patiënten en zorgbehoevenden een echte meerwaarde betekenen, zullen op de verschillende niveaus van de waardeketen complementair ingevuld moeten worden.

 

Hierdoor kunnen de kosten en de kwaliteit van de zorgen rond de patiënt geoptimaliseerd worden.

 

 Uit de praktijk

 Maatschappelijke evoluties